Sökning i väderdatabasen

Statistik månadsvisSenaste

Sunderbyn: 8.56
Porsön: 7.30
Knöppelåsen: 9.20
Hertsön:
Boden: 8.69
Stockholm:

Länkar

Luleå Vindsufingklubb
Väderdata Porsöberget Luleå
Väderdata Hamnholmen
Byggbeskrivning tempgivare
Un-X startsida

Temperatur/Köldfaktor Liggskär

Luleå, Boden, Stockholm
Köldfaktor Liggskär,


Un-X 2002